Naborom er et verktøy som bidrar til bedre kommunikasjon mellom styret og beboere. 

Naborom gir deg muligheten til å benytte deg av en rekke tjenester som gjør styrevervet mer smidig. Vi tror at bedre informasjonsflyt mellom styret og beboer både reduserer antall unødvendige henvendelser, samt bidrar til økt trivsel.

Boligforvaltningsselskapet OBF er en strategisk samarbeidspartner for Naborom. Sammen med dem har vi fått god innsikt i hva som er viktig for boligselskaper i dag og i fremtiden - både for styremedlemmer og beboere. Vi arbeider hele tiden for å bli bedre og mottar gjerne ris, ros og forslag til forbedringer.

... Visste du at Naborom.no er laget på vår egen webplattform 
– helt uten koding!

Hjemmeside

I Naborom er boligselskapets hjemmeside et naturlig sentrum. Via hjemmesiden har boligselskapet anledning til å publisere offentlig informasjon og dokumenter, samt gi beboere adgang til et nyttig oppslagsverk. Styret kan også benytte seg av hjemmesiden for å varsle eiere og beboere om viktige kunngjøringer, påminnelser, arrangementer, retningslinjer og lignende. 

Det er også verdt å nevne at administreringen av hjemmesiden er særdeles enkel. Hjemmesideløsningen er utviklet for at styremedlemmene selv kan bygge og vedlikeholde siden. Hjemmesiden er basert på enkel klikk-og-dra og klikk-og-skriv og man har tilgang til en lang rekke "widgets" for å bygge opp siden med nyttige løsninger.

Les mer om hjemmesiden

App

For å sikre god kommunikasjon mellom styret og beboer, er appen Naborom en fin mulighet til å holde beboere oppdatert til enhver tid og ikke minst i sanntid. Beboer er da ikke avhengig av selv å oppsøke boligselskapets hjemmeside like hyppig, men får tilsendt oppdateringer som nyhetspubliseringer, arrangementer eller tildelte oppgaver via pushvarsler. På denne måten oppnår styret god dialog med beboere og kan være trygge på at nyheter og kunngjøringer når frem.

Les mer om appen