Med Naborom-appen unngår du å gå glipp av oppdateringer i boligselskapet, det være kommende arrangementer, nyhetsoppdateringer eller personlige meldinger. I appen er det lagt opp til en bedre toveis-kommunikasjon hvor det er enklere å svare en nabo eller beboer på farten. Appen er gratis og et nyttig kommunikasjonsverktøy for beboer og styremedlem. 

Åpne App Store
Åpne Play Store

Pushvarsler/meldinger

Den kanskje viktigste fordelen ved å laste ned Naborom-appen er at man unngår å gå glipp av viktige beskjeder. Gjennom appen er man dermed ikke avhengig av en PC for å holde seg oppdatert i hva som skjer der du bor. Naborom gir også brukeren mulighet til å utveksle meldinger. Det betyr at styret kan sende direktemeldinger til eier eller beboer, både fra PC og app, samt respondere på farten. I tillegg har vi gjort det mulig for naboer å ta kontakt med hverandre - enten i dialog eller i etablerte grupper.

Venner/naboer

Fordi Naborom-appen legger opp til toveis-kommunikasjon, har vi gjort det mulig for beboere å legge hverandre til som venner. Aksepterer naboen venneforespørselen, kan naboene seg imellom sende meldinger etter behov. Eksempelvis vil denne funksjonen være nyttig for en beboer som skal pusse opp, slik at nærmeste naboer kan varsles på forhånd. 

Naborom tar personvern på alvor og har derfor hindret muligheten til å søke opp beboer før vedkommende har gjort seg til kjenne.

Grupper

Dersom det er ønskelig, kan det opprettes grupper. Boligselskapet kan for eksempel ha behov for å samle eiere i samme forum for å utrede eventuell balkongutbygging eller andre fellesprosjekter. Hensikten med grupper er at medlemmene segmenteres og kan kommunisere med hverandre.

Oppgavefordeling

Naborom vet at driften i et boligselskap er avhengig av god oversikt og oppgavefordeling. Derfor har vi i appen gitt bruker mulighet til å tillegge andre oppgaver. Om en beboer oppdager at det er såpeglatt ved inngangspartiet eller at en lyspære i kjelleren har gått, er det via appen enkelt å gi vaktmester eller styret beskjed via en oppgavetildeling. På samme måte har styret mulighet til å tildele beboerne oppgaver ved behov, eksempelvis i form av en påminnelse om å bytte batteri i røykvarsleren i forbindelse med Røykvarslerdagen.