Avtalevilkår

Dette dokument omfatter gjeldende avtalevilkår for bruk av Naborom-tjenesten. Her finner du  de brukervilkårene du som sluttbruker skal godkjenne og forholde deg til når du tar i bruk Naborom og/eller Naborom app. 


1. Avtalens parter og innhold

1.1 Disse avtalevilkårene regulerer forholdene mellom Naborom AS/forretningsfører (Leverandør) og den som er bruker på et nettsted som distribueres via Naborom AS (Bruker).

1.2 Leverandør tilbyr en digital plattform for kommunikasjon og informasjonshåndtering mellom styrene i boligselskap og deres eiere og andre interessenter (Tjenesten). Dette inkluderer blant annet hjemmeside, intranet (sider for registrerte eiere og brukere), meldingsfunksjon, bookingløsning og systemer for medlemsadministrasjon. Bruker gis også tilgang til Naborom-app.

1.3 Er du eier i ett eller flere boligselskap som benytter seg av Tjenesten vil du ha tilgang til å logge inn med din personlige brukerkonto for å få tilgang til din personlige side. Fra din profil har du tilgang til å se nyheter, oppgaver og invitasjoner til aktiviteter og arrangementer. Du kan også velge å benytte deg av funksjoner for å laste opp bilder, skrive blogginnlegg o.a.

1.4 Medlemsdatabasen er synkronisert med informasjon hos deres forretningsfører. Det betyr at endringer som gjøres på dine stamdata (personopplysninger som navn, kjønn, adresse og kontaktinformasjon) blir oppdatert i Tjenesten.

1.5 Dersom du har et styreverv i et boligselskap vil du normalt ha en administrativ rolle for Tjenesten. Slike administrative roller kan gi tilgang til å se personopplysninger i boligselskap som du administrerer. For administrator gjelder også databehandleravtalen.

1.6 Fra din konto finnes funksjonalitet for å slette innhold (tekst, bilder o.l) som du har lagret på din(e) profil(er). Når forretningsfører sletter data blir du automatisk slettet fra Naborom.


2. Bruk av Tjenestene  

2.1 Brukeren er ansvarlig for at alle opplysninger som registreres ved bruk av Tjenesten er korrekte.

2.2 Brukeren er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sin personlige profil.  


3. Tilleggstjenester  

3.1 Som bruker av Tjenesten har Bruker mulighet til å knytte Tjenesten til ulike tilleggstjenester levert av samarbeidspartnere og/eller tredjepartsutviklere som tilbyr tjenester integrert med programmeringsgrensesnittet ("API") til plattformen.

3.2 Tilleggstjenester knyttes kun til Tjenesten etter avtale med Leverandør. Bruker kan velge eventuelle tilleggstjenester inne på sin private profil. Bruker må ved valg av tilleggstjenester akseptere den aktuelle leverandørens brukervilkår. Det opprettes da en separat avtale mellom Bruker og den aktuelle leverandøren vedrørende den valgte tilleggstjeneste. En slik avtale gjelder i tillegg til og uavhengig av denne Avtalen. Leverandør er ikke ansvarlig for levering av tilleggstjenestene og kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler mv. ved disse tilleggstjenestene.

3.3 Kundenettsider kan inneholde lenker til tredjepartsnettsider. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som har lenker til eller i nettsiden, utover det som følger av ufravikelige lovregler.


4. Markedsføring

4.1 Ved inngåelsen av Avtalen godtar Bruker at Leverandør kan benytte Brukers registrerte e-postadresse til å sende informasjon om og/eller markedsføre Tjenesten og relaterte produkter fra Leverandør og deres samarbeidspartnere. Mottak av markedsføringshenvendelser er ikke en betingelse for å inngå Avtalen og Bruker kan når som helst melde seg av mottakerlisten for markedsføringshenvendelser, uten at dette vil påvirke vilkårene i Avtalen.


5. Betaling

5.1 Bruker betaler ikke for ordinær bruk av Tjenesten.

5.2 Gjennom Leverandør kan boligselskapet tilby produkter og tjenester hvor Bruker betaler for produktet/tjenesten i kjøpsøyeblikket.


6. Endringer

6.1 For å opprettholde kvaliteten og forbedre Tjenestene, forbeholder Naborom seg retten til å endre vilkårene i Avtalen. 

Powered by: Naborom