Brukervilkår for Naborom hjemmesideplattform og app


Versjon 1.0 – dato 10. mai 2022.


1.  Introduksjon

Dette dokumentet inneholder brukervilkår for bruk av Naborom-tjenestene (heretter kalt «Tjenesten»), levert av Naborom AS med org.nr. 926 935 682 (heretter kalt «Leverandøren»). Du godkjenner disse vilkårene (kalt «Avtalen») når du tar i bruk Tjenesten, f.eks. ved å logge deg inn som Bruker på Hjemmesideplattform eller ta i bruk Appen. Denne Avtalen er en avtale mellom deg som Bruker av Tjenesten og Leverandøren som leverer Tjenesten.

Leverandøren tilbyr en digital Hjemmesideplattform for kommunikasjon og informasjonshåndtering mellom styret i et boligselskap (slikt selskap kalles «Kunden») og dets eiere og andre interessenter gjennom Tjenesten. Dette inkluderer blant annet hjemmeside, intranett (sider for registrerte Brukere), meldingsfunksjon, bookingløsning og systemer for medlemsadministrasjon. Bruker gis også tilgang til en Naborom App. 

Er du eier, beboer eller på annen måte tilknyttet ett eller flere boligselskap som benytter seg av Tjenesten, vil du ha tilgang til å logge inn med din personlige Profil for å få tilgang til din personlige side. Fra din Profil har du tilgang til å se nyheter, oppgaver og invitasjoner til aktiviteter og arrangementer. Du kan også velge å benytte deg av funksjoner for å laste opp bilder, skrive blogginnlegg og andre funksjoner.

Alle reguleringer i denne Avtalen gjelder både for Hjemmesideplattformen og Appen fra Leverandøren, hvis ikke annet er spesifisert.


2. Definisjoner

Avtalen: Disse brukervilkår for Tjenesten mellom Leverandøren og Brukeren. Samme brukervilkår gjelder mellom Leverandøren og hver Kunde som inngår avtale med Leverandøren om Tjenesten.

Tjenesten: Hjemmesideplattformen og Appen hver for seg eller samlet som Leverandøren tilbyr Kunden med tilknyttede Brukere. 

Brukeren: Hver sluttbruker av Tjenesten. En bruker er et fysisk menneske som kan bruke Hjemmesideplattformen og/eller Appen. Bruker kan være kontaktperson hos Kunden, eier i del av Kunden, beboer hos Kunden eller en annen interessent relatert til Kunden som bruker Tjenesten. 

Profil: En personlig brukerkonto for pålogging og bruk av Tjenesten.

Appen: Appen Naborom som tilbys av Leverandøren til enhver tid som del av Tjenesten. Fra naborom.no er det lenker til hvor Bruker kan laste ned Appen fra avhengig av om Bruker har mobil eller nettbrett for Apple eller Android. Ved hjelp av Appen kan Bruker få tilgang til opplysninger i Hjemmesideplattformen. Hovedformålet med Appen er at Brukeren via Appen kan motta varsler om ny informasjon og hendelser fra Hjemmesideplattformen. Appen brukes primært som kommunikasjonskanal til og fra den Kunden som Brukeren er tilknyttet, men har også andre funksjoner.

Hjemmesideplattformen: En digital hjemmesideplattform som Leverandøren via naborom.no tilbyr Kunden med tilknyttede Brukere. Hjemmesideplattformen er en hjemmesideløsning tilpasset personer tilknyttet et boligsameie på en eller annen måte, f.eks. kan styret i et boligselskap bruke slik hjemmeside for å kommunisere med de personene som er relevante for sitt boligselskap. Hjemmesideplattformen tilbys Kunden og Brukerne som en Software as a Service-tjeneste (SaaS), og det medfører at denne delen av Tjenestens funksjonalitet kan endres av Leverandøren med virkning for alle Brukerne.

Kunden: Det boligselskap som har inngått en avtale med Leverandøren om kjøp av Tjenesten.

Leverandøren: Naborom AS med org.nr. 926 935 682 eier Appen og kan eksklusivt tilby Hjemmesideplattformen til Kunden med tilknyttede Brukere. 

Bloc: Bloc AS med org.nr. 988 820 768 Bloc har utviklet Hjemmesideplattformen som leveres som en SaaS-tjeneste. Bloc har spesialutviklet Appen for kommunikasjon mellom Brukerne og Kunden og overdratt alle immaterielle rettigheter for Appen til Leverandøren. Leverandøren har avtale med Bloc som sin underleverandør og databehandler knyttet til Tjenesten. Bloc leverer drifts-, support og utviklingstjenester knyttet til Tjenesten.


3. Om brukerens profil

For å få tilgang til Tjenesten må Brukeren ha en registrert Profil. Denne Profilen er opprettet av det boligselskapet (Kunden) som Brukeren er knyttet til. 

Profilen opprettes på grunnlag av informasjon fra Kundens forretningsfører. Medlemsdatabasen i Tjenesten er synkronisert med informasjon hos Kundens forretningsfører. Det betyr at hvis forretningsfører gjør endringer i opplysninger som er registrert om deg (personopplysninger som navn, kjønn, adresse og kontaktinformasjon), vil disse bli endret tilsvarende i Tjenesten. 

Det finnes forskjellige typer Profiler, med forskjellige rettigheter i Tjenesten. Dersom Brukeren har et styreverv i et boligselskap, vil Brukeren normalt ha en administrativ rolle for Tjenesten. Slike administrative roller kan gi tilgang til å se personopplysninger i boligselskap som Brukeren administrerer, og du får som administrator utvidede rettigheter til å redigere og slette informasjon i Tjenesten.

Det er mulig for en Bruker å være knyttet til flere Kunder samtidig.


4. Bruk av tjenestene  

Kunden vil bruke Tjenesten til kommunikasjon med Brukerne, og slik kommunikasjon vil bl.a. kunne inneholde markedsføring fra Kunden til relevante Brukere. Kunden er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Kunden velger å behandle ved bruk av Tjenesten. Dersom du som Bruker har spørsmål til ditt boligselskap om noe som gjelder Tjenesten, bes du kontakte Kunden direkte, f.eks. om Kunden har publisert noe du ikke finner eller har kommentarer til.

Leverandøren er ikke ansvarlig for innhold i form av filer eller annen kommunikasjon som Kunden eller Bruker laster opp på Hjemmesideplattformen eller kommuniserer via Tjenesten.

Kunden og Brukeren er hver for seg ansvarlig for at alle opplysninger som registreres ved bruk av Tjenesten, er korrekte og lovlige. 

Brukeren er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sin Profil. Dersom en Bruker velger å publisere noe på Facebook eller annet sosialt medium som hentes fra Tjenesten, skjer det på Brukerens risiko og ansvar. Bruk av andre sosiale medier skjer i henhold til vilkår for bruk og personvernerklæring fra slikt annet sosialt medium.

Brukeren kan laste opp filer til sin Profil, og dette inkluderer bl.a. bilder, tekst og pdf-filer. Brukeren har ansvar for å sikre at alle filer som lastes opp i Tjenesten, er lovlige før Brukeren laster opp slik fil i Tjenesten. Brukeren kan også slette egne filer som er lastet opp i Tjenesten, og har selv ansvaret for å fjerne filer som ikke er lovlig opplastet.


5. Disposisjonsrett

Alle Brukere gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset rett til å bruke Tjenesten så lenge avtalen mellom Kunden og Leverandøren varer for tilknyttede Brukere. Dersom Kunden avslutter avtalen med Leverandøren, er Kunden ansvarlig for å varsle Bruker i rimelig tid før bruk av Tjenesten vil opphøre slik at alle data kan sikres innen terminering trer i kraft.


6. Brudd på bruksbetingelsene

Dersom en Bruker bryter disse vilkårene, står Leverandøren fritt til å stenge Brukerens Profil. Brukeren vil i så fall miste tilgangen til Tjenesten etter å ha fått melding fra Leverandøren.


7. Sletting av brukerens profil

Forhandler av Naborom har tilgang til å slette Brukerens data og/eller Profil fra tjenesten. I Personvernerklæring er det informasjon om rettigheter Brukeren har til egne personopplysninger.

Bruker kan selv bestemme å avslutte sin bruk av Tjenesten. Bruksretten opphører så fort Brukeren ikke lenger har en Profil tilknyttet Tjenesten.

Når en bruker slettes fra tjenesten vil Leverandøren enten slette eller anonymisere personopplysningene.

Leverandøren har i henhold til regnskapsloven og bokføringsloven plikt til å oppbevare visse opplysninger, herunder dine betalingstransaksjoner for tidligere ordrebestillinger, i fem år etter regnskapsårets slutt.


8. Markedsføring

I Appen og Hjemmesideplattformen vil det fremgå hvordan Tjenestene kan brukes av Brukeren. Leverandøren bruker ikke Brukerens personopplysninger til markedsføring. Brukeren kan velge å melde seg på nyhetsbrev fra Leverandøren, og i så fall vil Leverandøren sende nyhetsbrev på e-post eller annen måte avhengig av hva samtykket gjelder. 


9. Tilleggstjenester

Brukeren har mulighet til å knytte Tjenesten til ulike tilleggstjenester levert av samarbeidspartnere og/eller tredjepartsutviklere som tilbyr tjenester som er integrert med programmeringsgrensesnittet i Tjenesten.

Bruker kan velge eventuelle tilleggstjenester via Tjenesten inne på sin Profil. Bruker må ved valg av tilleggstjenester akseptere den aktuelle tredjepartens vilkår for slik tilleggstjeneste. Dersom Bruker godtar vilkår for slik tilleggstjeneste, opprettes det en separat avtale mellom Bruker og den aktuelle leverandøren for den valgte tilleggstjenesten som gjelder i tillegg til og uavhengig av denne Avtalen. Ved spørsmål til slik tjenestetjeneste må Bruker forholde seg til den aktuelle leverandøren.  

Tjenester fra tredjepart som en Bruker kan få tilgang til eller på annen måte benytte ved bruk av Tjenesten enten ved å trykke på en link eller laste ned tredjeparts applikasjon el.l., omfattes ikke av Tjenesten som Leverandøren tilbyr. Leverandøren er ikke ansvarlig for tredjepartstjenester, hverken levering, installasjon, tilgang til, funksjonalitet eller annet ved tredjepartstjenester, selv om disse er integrert i Tjenesten. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for feil, mangler mv. ved tilleggstjenestene.

Hjemmesideplattformen kan inneholde lenker til tredjepartsnettsider. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for innhold, materiale, funksjonalitet eller annet som fremkommer på tredjepartsnettsider som det er lenket til eller integrert på annen måte i Hjemmesideplattformen. Dersom en Kunde velger å bruke andre cookies på Tjenesten enn de som er plassert av Leverandøren, skjer det for Kundens ansvar og risiko. Kunden vil informere Brukeren om hvilke cookies Kunden bruker på Hjemmesideplattformen.


10. Betaling og nettbutikk

Bruker betaler ikke for ordinær bruk av Tjenesten fra Leverandøren. Appen og Hjemmesideløsningen er gratis.

Brukeren kan gjøre kjøp i en nettbutikk som er tilknyttet Tjenesten. Kunden kan sette opp nettbutikkfunksjonen i Hjemmesideplattformen. Salg skjer i henhold til vilkårene for nettbutikken som settes opp av Kunden, og betaling skjer med Vipps i henhold til Vipps vilkår og vilkår fra nettbutikken. Leverandøren har ikke ansvar for salg som gjøres gjennom Tjenesten.

Enhver Bruker kan laste ned Appen fra enten Apples App Store eller Google Play til sin mobiltelefon eller nettbrett. Brukeren står fritt til å velge og laste ned Appen fra Apple eller Google avhengig av ditt ønske. Tjenesten fra Leverandøren er ikke sponset, autorisert eller på noen måte godkjent av Apple eller Google. Når du laster ned Appen gjennom Play aller App Store, inngår du en direkte avtale med Apple eller Google basert på Apple eller Googles gjeldende vilkår for bruk av deres nettbutikk.


11. Endringer

Leverandøren kan ved behov gjøre endringer i Brukervilkårene. Leverandøren vil informere Bruker om endringer. Ved bruk av Tjenesten godkjenner Bruker disse vilkårene som avtalen mellom Brukeren og Leverandøren.