Spørsmål og svar


Her kan du se guide for hvordan du endrer, legger til og skjuler et spørsmål i FAQen.

Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan du legger til dokumenter/filer på din hjemmeside.

Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan du legger til leietaker og hustandsmedlem i din bolig.

Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan du finner frem til hvem som er eier av en bolig/leilighet - og hvem som ikke er eier.

Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan du;

  • oppretter en side som samler alle temaene
  • nye temasider 
  • omgjør en eksisterende side til temaside


Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan du legger til kontaktpersoner, som for eksempel en vaktmester.

Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan du oppretter en gruppe i Naborom.

Last ned guide her

Her kan du se hvordan du sender en melding til en gruppe i Naborom.

Last ned guide her

Her kan du se hvordan du sletter en gruppe som allerede eksisterer.

Last ned guide her

Her kan du se guide for hvordan flytter medlemmer som befinner seg i én gruppe til en annen. Det kan være nyttig dersom du ønsker å slå sammen grupper.

Last ned guide her

Per i dag er Naborom forbeholdt OBFs kunder. Dersom ditt boligselskap i dag benytter seg av OBF, kan du ta kontakt med selskapets forvalter for informasjon og tilbud.

Informasjon om pris vil din forvalter kunne oppgi. Ta kontakt i dag for et godt tilbud!